หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 พันเอกณัฐกฤต สันป่าแก้ว ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 โดยหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดขึ้น ณ ลานจอดอากาศยานกองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลอากาศตรี สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดง “ จตุนิรมิตศิลป์ ” ของหน่วยฝึก นศท.มทบ.45 การแสดงราชวัลลภเริงระบำ โดย ร.25 พัน 3 การบินแสดงสมรรถนะของ บ.ข.20/ก (Gripen 39 C/D) การประกอบพิธีทางศาสนา อ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด การปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และการสวนสนามของกองกำลังผสมของกองทัพอากาศและกองทัพบก

ทั้งนี้พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ เดิมกระทำในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันกองทัพไทย และในวันดังกล่าวทหารใหม่ ได้ฝึกเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตร และพร้อมที่จะทำการรบได้ นอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะต่อข้าศึกด้วย ต่อมาเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่พบว่า วันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้น ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 กองบัญชาการทหารสูงสุด จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย มาเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีแทน โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: