นักศึกษา ปวช. ปี 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคราชบุรี สุดเจ๋ง!!คิดค้นประดิษฐ์สร้างกรวยสัญญาณจราจรพลาสติกมีไฟกระพริบไว้ด้านบนมองเห็นระยะไกล

วันที่ 18 ม.ค.62นายวิศรุต ปักษา อายุ 18 ปี และนายอัครวัฒน์ เลาประเสริฐ อายุ 18 นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ร่วมกันนำกรวยพลาสติกส่องสว่างมาจัดแสดงในงานของกระทรวงพลังงานที่ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้คิดค้นการประดิษฐ์กรวยพลาสติกพร้อมติดไฟกระพริบไว้ด้านบนกรวยยาง เพื่อให้สามารถนำไปตั้งวางตามจุดต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เป็นอุปกรณ์ที่แปลกกว่าอุปกรณ์กรวยยางพลาสติกทั่วไปที่จะมีเพียงสีสันเท่านั้น

ทั้งนี้ นายวิศรุต ปักษา นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค กล่าวว่า.. อุปกรณ์กรวยสัญญาณจราจรพลาสติกดังกล่าว เป็นโครงการโปรเจ็กต์ของโรงเรียนที่ให้นักศึกษาทำโครงงานขึ้นมาให้สอดคล้อง และอยู่ที่แนวคิดของแต่ละคนที่จะคิดขึ้น ร่วมกับเพื่อนรวม 3 คน เห็นว่ากรวยพลาสติกสัญญาณจรากจรจะช่วยแบ่งช่องทางจราจรได้เหมือนกันกับของกรวยยางขนาดใหญ่ เลยคิดประดิษฐ์ขึ้นมาได้ประมาณ 3 เดือน รวม 3 อัน ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนกับกรวยพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับประโยชน์จากกรวยสัญญาณจราจรที่สร้างใหม่จะช่วยแบ่งช่องทางจราจรได้และยังมีขนาดเล็กลง ด้านในกรวยจะมีแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลล์ 6 แอม ส่วนข้างล่างจะมีล้อที่ล็อกให้นิ่งอยู่กับที่ได้ กันกรวยลื่นไหลบนท้องถนน จะมีที่วัดเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ ปรากฎอยู่บนหน้าจอกรวยสัญญาณไฟด้วยว่าเหลือการใช้งานมากน้อยแค่ไหน ถ้าแบตเตอรี่เต็มอยู่ก็จะขึ้นโชว์เป็นตัวเลขว่า 12 โวลล์ ส่วนสัญญาณไฟด้านบนจะเป็นลักษณะสีเหลืองอำพันทำให้ประชาชนที่พบจะเห็นแสงไฟ ใช้งบประมาณในการประดิษฐ์รวมทั้งแบตเตอรี่ประมาณอันละประมาณ 3,500 บาท ซึ่งใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนสร้างชิ้นงาน มีความคิดว่าสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงกลางคืนจะทำให้มองเห็นแสงไฟจากกรวยที่นำมาติดตั้งในช่องทางในระยะไกลๆได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานภาครัฐหรือ ท้องถิ่นไหนสนใจอยากติดต่อเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่เพื่อลดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายวิศรุต ปักษา นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 098-5436504 หรือ 089-1073733

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link