ชัยภูมิเป็นต้นแบบสร้างน้ำสร้างป่า

เด็กๆจากอำเภอจัตุรัส(จัด_ตุ_หรัด) จังหวัดชัยภูมิ แสดงความตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต บนผืนป่าโล่ใหญ่ ซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นภูเขาหัวโล้น เพราะถูกบุกรุกมาเป็นเวลานาน โดยทุกคนยืนยันว่าจะขึ้นมาสร้างฝายอีกหากหลวงพ่อพามา ขณะเดียวกันนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผวจ. ชัยภูมิ พร้อมด้วยจิตอาสาจำนวนกว่า70คน/รูป ได้ร่วมกันสร้างฝายลูกที่102 ต่อจากฝายนายกประยุทธ์ เป็นฝายไซร้M หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และได้กำหนดให้จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้นแบบแห่งการสร้างน้ำสร้างป่า ในฐานะเมืองต้นน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานเรียนรู้การสร้างฝายมีชีวิตของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะเดินทางเพื่อมาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำฝาย ตลอดจนการทำความเข้าใจพร้อมปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนผืนป่าและต้นน้ำ ที่สำคัญจะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปทำการต่อยอด จนเกิดผลต่อไป
ป่าโล่ใหญ่ พื้นที่กว่า18000ไร่เป็นป่าที่เสรี่อมโทรมจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคามนพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยอุทยานได้เข้าไปทำการพื้นฟูอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จนเมื่อเดือนตุลาคม2560 นายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผวจ. ชัยภูมิได้ร่วนายเหลือ เอกตระคุ และคณะครูฝาย ได้ขึ้นไปสำรวจเพื่อสร้างฝายต้นแบบทดลองภายใต้การดูแลของอุทยาน จากนั้นได้มีจิตอาสาจำนวนมากทั่วประเทศได้แสดงความประสงค์ขอจองพื้นที่สร้างฝาย ทั้งส่วนตัวและเป็นหมู่คณะ เนื่องจากต้นทุนต่ำ และที่สำคัญไม่ทำลายธรรมชาติ จนปัจจุบันนี้มีฝายทั้งสิ้น102ฝาย ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย โดยฝายลูกล่าสุดนี้เป็นฝายที่สร้างขึ้นหลังรัฐบาลโดยพลเอกประทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการและเห็นว่าเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล จึงได้ออกเป็นนโยบายให้ชัยภูมิเป็นต้นแบบในการสร้างฝายในที่สุด

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link