สระบุรี-กลุ่มนักเรียนสวนกุหลาบ ร่วมโครงการปลูกป่า จิตอาสา ป่ารำพึง

วันที่ 21 ม.ค.62 คณะครู อาจารย์ เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 ร่วม 500 คน นำโดยนาย จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย และนายอิทธิศักดิ์ ไล้วิวัฒน์ ประธานโครงการปลูกป่าจิตอาสา สวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 142 ร่วมโครงการปลูกป่า จิตอาสา ป่ารำพึง ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้ และธรรมชาติ โดยมีวิทยากรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 นำคณะนักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอน และขบวนการฟื้นฟูป่า เพื่อเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกของนักเรียนในการดูแลผืนป่าในประเทศ ให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกป่าให้แก่นักเรียน และเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนให้รัก และดูแลปกป้องผืนป่าต่อไป ซึ่งในการนี้เด็กนักเรียนยังร่วมกันเพาะพันต้นกล้า จำนวน 6,000 ต้น เพื่อที่จะนำไปปลูกในเดือนกรกฎาคมต่อไป
ทางด้านนายอิทธิศักดิ์ ไล้วิวัฒน์ ประธานโครงการปลูกป่าจิตอาสา สวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 142 กล่าวว่า การนำกลุ่มนักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาศึกษาการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ และเพาะพันธุ์กล้าไม้นั้นเพื่อเป็นการให้เด็กได้รู้รักรักษาป่าไม้ ให้คงอยู่ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าในปัจจุบันเกิดมลภาวะโลกร้อนในการตัดไม้ทำลายป่า และไม่มีการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กล่าวว่าได้รับการประสานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการมาเพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกของนักเรียนในการักษาป่า ตั้งแต่การเริ่มต้น การเพาะเมล็ด การดูแลรักษากล้าไม้ และนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ ซึ่งจะมีทีมรุกขกร คอยให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในการรักษาป่าไม้

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: