ราชบุรี – ธนาคาร ธ.ก.ส.จับรางวัลเงินฝากทรัพย์ทวีโชค

วันที่ 22 ม.ค.62) ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) สาขา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/ 2561 มีนางสาวอรุณ ซือพั้ว ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส. )สาขาจอมบึง พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมอบโชค

ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี ตามวิสัยทัศน์ “ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัยให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ” นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนการออมเงินภาคประชาชน เพื่อเก็บออมไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต หรือยามจำเป็นทั้งของตนเองและครอบครัว สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ถือเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารที่ได้รับความนิยมจากประชาชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 24 ปี ภาพรวมของ จ.ราชบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีประชาชนฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคจำนวนกว่า 141,617 บัญชี จำนวนกว่า 2,340 ล้านบาท ทำให้วันนี้ทางธนาคารได้จัดกิจกรรมมอบโชคให้กับผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคขึ้น มีรางวัลต่างๆมากมายได้แก่ รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้ารีโว จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า ATIV จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ฟีโน่ จำนวน 18 คัน นอกจากนี้ยังมีรางวัลทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 44 รางวัล รางวัลทองคำน้ำหนัก 2 สลึง จำนวน 130 รางวัล และรางวัลทองคำน้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 191 รางวัล รวมรางวัลทั้งหมด 385 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ได้แต่นาย กิตติชาญ พันธุภาไฟ จากสาขาโพธาราม และรางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า ATIV ได้แก่ นายอภิชัย กราบเคหะ จากสาขาเขาขวาง โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมลุ้นโชคที่ธนาคารจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาจอมบึง ได้จัดให้มีการแสดงศิลปะนาฎมวยไทย ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาร่วมงานได้ชมความสามารถของนักเรียนด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: