ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุปาบึกที่อำเภอปากพนัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุปาบึกที่อำเภอปากพนัง

วันนี้(24 ม.ค.62) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพลตรีไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกที่ตำบลแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 หลัง กำลังมีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้าง พร้อมทั้งได้มีการพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวแหลมตะลุมพุกเพื่อให้กำลังใจ จากนั้นได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ซึ่งทหารช่างมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นผู้รับผิดชอบ กำลังมีการตั้งแบบเพื่อเทเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 1 ต่อจากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ซึ่งอำเภอปากพนังเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง มีความคืบหน้าโดยการหล่อเสาคอนกรีตชั้น 1 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการวางโครงเหล็กเพื่อเทคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งคานเหล็กชั้น 2

สำหรับอำเภอปากพนัง ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก เนื่องจากเป็นพื้นที่พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 47 หลัง ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล กำลังเร่งก่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัย สำหรับบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจำนวน 8,847หลัง ได้ซ่อมแซมแล้วกว่า 8,284 หลัง
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่เสียหายทั้งหลังจำนวน 316 หลัง มีความคืบหน้าในทุกพื้นที่ ในช่วงแรกของการก่อสร้างอาจจะล่าช้าไปบ้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน และงานก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 1 โดยเฉพาะเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 1 ของบ้าน จะไม่ใช้เสาสำเร็จรูป เพื่อความมั่นคงแข็งแรง แต่เมื่อก่อสร้างเสาชั้น 1 เสร็จแล้ว การก่อสร้างในส่วนที่เหลือจะรวดเร็วขึ้น ซึ่งทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งทำงานกันอย่างเต็มที่ สำหรับบ้านที่เสียหายบางส่วนจำนวน 50,197 หลัง ซ่อมแซมแล้ว 49,148 หลัง คิดเป็น 97.91 เปอร์เซ็นต์..

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา ประชาสัมพันธ์ นครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: