ราชบุรี  – จังหวัดราชบุรีให้วิทยาลัยสารพัดช่าง สอนทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

ราชบุรี – จังหวัดราชบุรีให้วิทยาลัยสารพัดช่าง สอนทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

หลังจากที่ จ.ราชบุรี ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 25 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง มีการวัดค่าได้ถึง 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากประชาชนต้องการออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองดังกล่าวโดยขณะนี้หน้ากากอนามัยเริ่มขาดตลาด

ทางจังหวัดราชบุรี จึงได้ให้ทางวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ราชบุรี ได้สอนทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ได้นำ ครูระดับประถมศึกษา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล วิทยากรวิชาชีพสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอาสาสมัครสาธารณสุข มารับการสอน ทั้งนี้ก็เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อยังชุมชน หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบสามารถทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองใช้ได้ด้วยตนเอง

โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาดูวิธีการสอนทำหน้ากากอนามัย พร้อมกับกล่าวว่า.. เจ้าหน้าที่ได้ไปเก็บตัวอย่างมาตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงหนึ่งทุ่มเมื่อวาน อากาศจะดีอยู่ในเกฑณ์มาตรฐาน แต่หลังจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นมานี้ คุณภาพอากาศจะแย่จนถึงเที่ยงคืน ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน นอกอาคาร ถ้าจำเป็นต้องออก ก็พยายามหลีกเลี่ยงตามถนนหรือริมถนน หรือจุดที่มีการเผา พบจุดที่มีการเผาหรือก่อมลพิษต่างๆ สามารถแจ้ง 1567 เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการทางกฏหมาย ถ้าออกนอกบ้านก็ควรใช้หน้ากาก ซึ่งวันนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ซึ่งทางวิทยาลัยสารช่าง อสม. รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู กศน. ที่มาฝึกอบรมแล้วก็เอาไปเผยแพร่วิธีการทำ บางท่านไปซื้อหน้ากากแบบที่เขาใช้ตามโรงพยาบาล แบบนั้นไม่พอถ้าจะใช้แบบนั้นต้องใช้สองอันขึ้นไป ถ้าใช้ผ้านี้ซึ่งเป็นผ้าฝ่าย ซึ่งจะไม่ระคายผิว ก็จะกรองได้ดีขึ้น ถึงคุณภาพจะไม่ดีเท่า N95 แต่ก็ดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปแน่นอน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link