จังหวัดสระแก้วออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น

จังหวัดสระแก้วออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ โครงการ สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น
(25 ม.ค.) ที่ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ พ.อ.เฉลิมเนียมช่วย รองผอ. กอรมน.จังหวัดสระแก้วได้นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ โครงการ สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนด้วย
สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะมีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่น มอบทุนการศึกษา มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน มีการจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการตัดผมและเสริมสวย บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ซึ่งการออกหน่วยในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: