นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” นำผู้บริหารเขตทั้ง 10 ฝ่าย ประชุมผู้บริหารเขตสัญจร ณ.ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน.

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” นำผู้บริหารเขตทั้ง 10 ฝ่าย ประชุมผู้บริหารเขตสัญจร ณ.ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน.

สืบเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสัญจร ทั้ง 10 ฝ่าย และ นำผู้บริหารเขตทั้ง 10 ฝ่าย เดินทางลงพื้นที่ ล่องเรือเยี่ยมชมพื้นที่ทะเลกรุงเทพ ชมหลักเขตที่ 28 เขตติดต่อของจังหวัดสมุทรปราการ เสร้จจากภาระกิจล่องเรือจากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” เป็นวิทยากรในการบรรยาย และ มี นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ “รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด” เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยาย หลังจากฟังการบรรยายเสร้จ เดินทางไปทำกิจกรรมในการ ปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง และ ปักชำฝักโกงกาง เพื่อขยายพันธ์ุ ณ.ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กทม.

ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนในปัจจุบันมีหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในสำนักงานเขตบางขุนเทียนเกือบทั้งหมด จึงจำเป็นต้องกระจายข่าวสารข้อมูลให้ทราบเพื่อสามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาล และ สนองนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ( Now ทำจริง เห็นผลจริง )

——————-
ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: