ราชบุรี – กกต.ราชบุรีจัดประชุมผอ.เขตเลือกตั้ง

ราชบุรี – กกต.ราชบุรีจัดประชุมผอ.เขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีจัดประชุมผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขต พร้อมชี้แจงระเบียบแนวทางการเลือกตั้งที่ถูกต้อง

วันที่ 25 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… นายวิชา อยู่หลำ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุม คณะกรรมการเขตการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่ 1 – 5 เขตเลือกตั้งของจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมอำเภอเมือง จ.ราบุรี โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเบื้องต้น

ทั้งนี้นายวิชา อยู่หลำ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยหลังประชุมว่า วันนี้ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการเขตการเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมแนวทางดำเนินงาน ของคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งวันนี้ได้มีการคัดเลือกประธานกรรมการประจำเขตการเลือกตั้ง การกำหนดสถานที่เลือกตั้ง ศูนย์ประสานงานเขตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการแบ่งเขตเลือกตั้ง การกำหนดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนั้นกำหนดให้มีเขตเลือกตั้งละ 1 แห่ง และเขตเลือกตั้งล่วงหน้าในหน่วยเลือกตั้งกำหนดไว้ทุกอำเภอ

อย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางของการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในขณะนี้ ทางคณะกรรมการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอยู่ระหว่างการประกาศสถานที่ติดป้ายหาเสียงซึ่งถ้าผู้สมัครรายใดที่จะติดป้ายนอกสถานที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เดี๋ยวจะมีหนังสือจากทางสำนักงานฯ แจ้งให้กับผู้สมัครนั้นได้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งคาดว่าทางผู้สมัครเป็นอย่างดี ในการประชุมวันนี้จะมีการชี้แจงเบื้องต้นไปก่อน อีกส่วนหนึ่งจะมีการประชุมอบรมแนวทางของคณะกรรมการจัดการเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือและอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ประมาณวันที่ 31 มกราคมนี้ เพื่อชี้แจงการทำงานและแนวทางที่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อซักซ้อมการดำเนินการ โดยเฉพาะการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครต้องมายื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา เนื่องจากว่าเบอร์ที่ได้ของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนี้ ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นผู้ออกให้..

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: