เจ้าของสวนองุ่นจอมทองผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ใช้เวลาว่างจากงาน มาเป็นเกษตรกรทำสวนองุ่นเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

ตัดองุ่นช่อแรกเอาฤกษ์เอาชัยด้วยความภาคภูมิใจที่องุ่นสุกพร้อมเก็บ ความหวานตรงตามมาตรฐาน ประเดิมวันแรกเก็บขายให้กับผู้ที่มาดูงานเกือบ 100 กิโลกรัมและจะทยอยเก็บส่งขายให้กับแม่ค้าและผู้ที่มาสั่งจองล่วงหน้าในวันอาทิตย์นี้ทั้งหมด

ที่ สวนองุ่นจอมทองของ คุณพรรณทิพย์ไพจิตต์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผู้รับเหมาไฟฟ้าใช้เวลาว่างจากงาน ทำสวนองุ่นเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ปลูกองุ่นในพื้นที่ 494 ตารางเมตรหลากหลายสายพันธุ์ จำนวน 225 ต้น ใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะนี้ผลผลิตองุ่นสุกพร้อมเก็บ ความหวานตรงตามมาตรฐาน จะเก็บขายล๊อต แรกในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 นี้ หลังมีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งจองล่วงหน้าถึงสวน

วันนี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา นำหมอดินตำบลทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 70 คน มาดูงานที่สวนองุ่นจอมทองของ คุณพรรณทิพย์ไพจิตต์ ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ใช้เวลาว่างจากงาน มาเป็นเกษตรกรทำสวนองุ่นเป็นอาชีพเสริมจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้อย่างงาม

โดยทำการตัดองุ่นช่อแรกเอาฤกษ์เอาชัยด้วยความภาคภูมิใจที่องุ่นสุกพร้อมเก็บ ความหวานตรงตามมาตรฐาน ประเดิมวันแรกเก็บขายให้กับผู้ที่มาดูงานเกือบ 100 กิโลกรัมและจะทยอยเก็บส่งขายให้กับแม่ค้าและผู้ที่มาสั่งจองล่วงหน้าในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 นี้ทั้งหมด

องุ่นแปลงนี้ปลูกมา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ใช้ระยะเวลา 9 เดือนองุ่นก็จะเริ่มออกผลผลิต หลังจากนั้นไปอีก 75 วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตขายได้ ขณะนี้องุ่นสุกพร้อมเก็บ หลังใช้ระยะเวลาปลูก 1 ปี ผลผลิตมีความสมบูรณ์ เนื่องจากสวนองุ่นทั้งหมดอยู่ในโรงคลุมปลอดแมลงที่เป็นศัตรูพืชและปลอดสารเคมี

นายพรรณทิพย์ ไพจิตต์ เจ้าของสวนองุ่นจอมทองกล่าวว่า วันนี้องุ่นพร้อมเก็บขายโดยจะเก็บขายในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 นี้ ถามถึงความรู้สึกในการเก็บองุ่นขายล๊อตแรกรู้สึกภาคภูมิใจ ภูมิใจมากที่เราปลูกองุ่นปลอดสารพิษให้คนเขากิน

ในขณะเดียวกันชาวบ้านทราบข่าวว่า สวนองุ่นจอมทองมีการตัดองุ่นขายก็เดินทางมาซื้อกันถึงในสวน โดยทางสวนองุ่นจอมทองขายองุ่นไร้เมล็ดปลอดสารพิษ กิโลกรัมละ 180 บาท เก็บขายแทบไม่ทันและประชาชนที่ต้องการซื้อองุ่นไร้เมล็ดปลอดสารพิษ ที่สวนองุ่นจอมทองก็เข้ามาซื้อได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไป

ายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: