รมว.พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าห่วงโซ่อุปทานการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการโหลดน้ำมันปาล์มดิบ และทำพิธีเปิดการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบลอตแรก จำนวน 2,000 ตัน จากทั้งหมด 160,000 ตัน ไปให้โรงไฟฟ้าบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยทางเรือ ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือบริษัท PK Marine Trading หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ กำหนดเดินทางไปยังจุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน เสวียดลานปาล์ม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมลานเทรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน และพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ และรับทราบปัญหาต่างๆ ก่อนเดินทางไปยังโรงสกัดปาล์ม บริษัทกรีนกลอรี่ จำกัด และบริษัทนิวไบโอ ดีเซล จำกัด อำเภอท่าฉาง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และเยี่ยมชมโรงงานสกัดปาล์ม

ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ “สุราษฎร์ธานีโมเดล โดยให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน(โรง A ) ทุกโรง รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรหรือลานเทที่คุณภาพไม่น้อยกว่า 18% และกรณีเกษตรกรหรือลานเทนำผลผลิตไม่ได้คุณภาพไปขาย ให้ผู้ซื้อสามารถกักเก็บเพื่อรอคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพปาล์มน้ำมันระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบพิจารณาทำลาย โดยโครงการมีระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันเพิ่มอัตราเปอร์เซ็นต์การสกัดได้ตามเป้า 18 % โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า 270 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อขายปาล์มน้ำมันคุณภาพ ภายใต้ “สุราษฎร์ธานีโมเดล” ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท .

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: