ปทุมธานี ครูพี่ณัฐพลิกชีวิตเด็กสถานพินิจใส่ความเข้าใจใหม่เพิ่มคุณค่าในตนเองรักครอบครัว

ปทุมธานี ครูพี่ณัฐพลิกชีวิตเด็กสถานพินิจใส่ความเข้าใจใหม่เพิ่มคุณค่าในตนเองรักครอบครัว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เด็กเยาวชนในสถานพินิจจำนวน 56 คน ร่วมโครงการพลิกชีวิต พาน้องกลับบ้าน โดยครูพี่ณัฐ ภาณพ ศิริณสาร นักสะกดจิตบำบัด ได้ถาดทอดประสบการณ์ชีวิต การหลุดพ้นจากจุดต่ำสุดของชีวิต จากคนที่ติดเหล้า ติดการพนัน ติดผู้หญิง แต่สามารถเลิกสิ่งไม่ดีต่าง ๆ สู่ความสุขที่แท้จริง
เด็กเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย หญิง 8 คน ชาย 48 คน ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในวันนี้นายภาณพ ศิริณสาร หรือครูพี่ณัฐ กับโครงการพลิกชีวิต พาน้องกลับบ้าน เป็นโครงการบรรยายฟรีให้กับทุกโรงเรียนทุกสถานที่ เนื้อหาที่บรรยาย ประกอบด้วย ความรุนแรงและปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ พร้อมกับการ ใส่ความเข้าใจใหม่ ในเรื่องความรักของครอบครัว คุณค่าในตนเอง ศักยภาพที่ซ่อนเร้น ติดตั้งเป้าหมายของชีวิต ทางด้านสถานพินิจฯได้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่น ๆ ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์และติดตามประเมินผล ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
นายภาณพ ศิริณสาร หรือครูพี่ณัฐ กล่าวว่า สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราไม่เข้าใจเด็ก ๆ และวัยรุ่น ที่อยากรู้อยากลอง ฝากถึงเด็ก ๆเมื่อทำอะไรผิดหรือไม่ได้ตั้งใจ ผู้ที่เดือดร้อนไม่ใช่เราคนเดียว มีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องลางานมาเยี่ยม ที่อยู่ในสถานพินิจ ถึงแม้เด็กจะรู้สึกเหมือนมีเพื่อน สุดท้ายแล้วก็ไม่เหมือนบ้าน โครงการของผมคือโครงการที่พาน้องกลับบ้าน พาเด็กที่หลงทางที่อยู่ในสถานพินิจฯ หากน้องที่ยังไม่เคยเข้ามาขอแนะนำว่า อย่าเข้ามาดีกว่า เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็ก ๆ เข้ามาอยู่ เมื่อทำผิดพลาดแล้วจะแก้ไขก็อย่า บ้านเราเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด มีพ่อมีแม่ถือว่าดีที่ ส่วนเด็กที่เคยอยู่ที่สถานพินิจฯ มาแล้ว ฝากบอกว่าอยากเจอกันอีกเลยดีกว่า พี่ไม่อยากเจอพวกเราในสถานพินิจฯ แบบนี้ พี่อยากจะเจอในมหาวิทยาลัย หรือที่ทำงานที่เราควรจะทำงาน ส่วนน้องที่เคยรับฟังการบรรยายของพี่แล้วขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและครั้งเดียว ฝากว่าหากเราทำดีไม่ได้ก็อย่าทำชั่ว อย่าทำให้พ่อแม่เดือดร้อน ไม่ว่าจะทำอะไรให้คิดถึงพ่อแม่ไว้
ด้าน นายสมพงษ์ หลำเพิกสืบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการในวันนี้ ครูพี่ณัฐ กับโครงการพลิกชีวิต พาน้องกลับบ้าน เป็นโครงการที่จัดให้กับเด็กที่ก้าวพลาดแล้วได้เข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ โดยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับตัว กับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เมื่อเด้กได้รับฟังบรรยายของวิทยากร เด็กจะสามารถนำไปคิด ส่วนใหญ่สมารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: