ปทุมธานี 3วันสุดท้ายพุทธศาสนิกชนเนืองแน่นร่วมถวายภัตตาหารพระธรรมยาตรา 1,135 รูป

ปทุมธานี 3วันสุดท้ายพุทธศาสนิกชนเนืองแน่นร่วมถวายภัตตาหารพระธรรมยาตรา 1,135 รูป
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2562 พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ร่วมถวายภัตตาหารแด่คณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,135 รูป ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ที่มณฑลพิธีฯ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต อนุสรณ์สถานฯ ลำดับที่ 3 ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร (เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่เนื่องด้วยชีวประวัติของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ตั้งอยู่ริมคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยในงานบุญพิธีฯ มีการบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม และการกล่าวคำถวายภัตตาหาร ปัจจัย 4 ยารักษาโรค ผ้าไตรจีวร น้ำปานะ ระเบียบดอกไม้ และเสื่อรองรับคณะพระธรรมยาตราฯ เป็นสังฆทาน ต่อด้วยการอธิษฐานจิต กรวดน้ำ รับพรจากคณะสงฆ์ และร่วมกันประเคนถวายภัตตาหารแด่ผู้แทนคณะสงฆ์

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า ในวันนี้รู้สึกปลื้มปีติใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับคณะศิษยานุศิษย์ฯ ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งที่พำนักอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงศรัทธาสาธุชนที่มาจากทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อรวมใจน้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราฯ เป็นสามัคคีบุญร่วมกัน ซึ่งในแต่ละวัน สาธุชนผู้หวังบุญจะได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่เช่นนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากคณะพระธรรมยาตราฯ ท่านสมาทานฉันเพียงมื้อเดียวในแต่ละวันและฉันภายในบาตร นับว่าเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เพราะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นเนื้อนาบุญของทายกผู้หวังบุญ เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลก เป็นบุญเขตที่พวกเราทั้งหลายสามารถมาร่วมกันสั่งสมเติมเติมเต็มเสบียงบุญไว้ได้เต็มที่ การที่สาธุชนได้มาร่วมถวายภัตตาหารนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นการให้กำลังใจท่านในการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เพื่อการเป็นพระแท้ และทำความบริสุทธิ์ในตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญนี้ย่อมจะส่งผลนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

อนุสรณ์สถานฯ คลองบางนางแท่น นี้ ในปัจจุบันคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้ร่วมกันสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บนที่ดินริมคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะได้ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำของหลวงปู่ฯ ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการตั้งมโนปณิธานของหลวงปู่ฯ ขณะล่องเรือค้าข้าวในคลองแห่งนี้ เมื่อครั้งอายุเพียง 19 ปี ว่า ถ้าบวชแล้วไม่สึกจนตลอดชีวิต
ทั้งนี้ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,135 รูป ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 นี้ จะจัดให้มีอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ก่อนที่จะถึงกำหนดสิ้นสุดโครงการฯ ในปีนี้ ณ อนุสรณ์สถานฯ คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานที่เดียวกันนี้ ยังจะจัดให้มีงานบุญใหญ่ คือ พิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ อีกด้วย จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมเพรียงกันสั่งสมบุญกุศลใหญ่ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถติดตามกิจกรรมตลอดโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.tv และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของโครงการฯ 02-831-1234.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: