“การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว”

“การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว”

ตามนโยบายรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีการประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว ผ่านสื่อในประเทศและต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลัก และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa On Arrival ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2562 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงด้านบริการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจัดทำโครงการ “การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว”

วันนี้ (29 มกราคม 2562) เวลา15.00 น. ณ บริเวณพื้นที่พรีเมี่ยม (PREMIUM AREA) ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), คณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม ได้ร่วมพิธีเปิด “การบริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว” เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบริษัท วีเอฟเอส ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ Thailand E-Visa On Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง VISA เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอล เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการผ่านเข้าประเทศไทย นอกจากนี้ยัง ได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อการให้บริการจากเดิมเป็นช่อง FAST TRACK ปรับปรุงพื้นที่ขาเข้าและขาออก ช่องทางเดิน และจุดตรวจ FAST TRACK ให้สวยงาม ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ผู้เดินทางเกิดความประทับใจจากการใช้บริการ
ทั้งนี้ ในปี 2562 ในฐานะประธานอาเซียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดทำช่องทางพิเศษ ASEAN LANE เพื่อรองรับผู้นำประเทศและผู้ติดตามที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: