จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดไม้บริเวณป่าห้วยกาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก

จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจยึดไม้บริเวณป่าห้วยกาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดย นายหมวดโทพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่,สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.3 (ดอยหลวง),เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 (พะเยา),เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.จ.แพร่,เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง,เจ้าหน้าที่อุทยานดอยผากลอง,เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.แพร่ เข้าตรวจยึดไม้บริเวณป่าห้วยกาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โดยได้ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 27 ท่อน ปริมาตร 0.77 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 46,300 บาท
พร้อมกับได้ทำการขนย้ายของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.3 (ดอยหลวง) พร้อมกับส่งพนักงานสอบสวน สภ.สอง เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ป.พนม ผช. ป้องกันแพร่

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: