NOW ทำจริง เห็นผลจริง ! สำนักงานเขตพระนคร นำกำลังลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ครวามรู้เรื่องปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)” แก่ประชาชน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร..

NOW ทำจริง เห็นผลจริง ! สำนักงานเขตพระนคร นำกำลังลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ครวามรู้เรื่องปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)” แก่ประชาชน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร..

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา อารินทร์ “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต” นำกำลังเจ้าหน้าที่เขตพระนคร โดยมี นายเจษฎา ประภาสะวัต “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” , นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” พร้อมด้วย “หัวหน้าชุดฝ่ายเทศกิจเขตนคร1,2,3,4,5,51,511,512,513,514,515,516” หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ (สน.สำราญราษฎร์) , จนท.ดับเพลิง (กทม.) ลงพื้นที่ ไปประชาสัมพันธ์ให้ครวามรู้เรื่อง “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)” แก่พี่น้องประชาชน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนมหรรณพ เขตพระนคร กทม.

ทั้ั้งนี้ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประชา สัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ระวังและป้องกันในเรื่อง “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)” ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของสุขภาพพี่น้องประชาชน โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขตได้ ประชาสัมพันธ์ และ ให้ความรู้ ในการป้องกันฝุ่นละออง อีกทั้ง ได้นำผ้าปิดอนามัยป้องกันฝุ่นละอองนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

เบื้องต้นในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำในการปฎิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) NOW ทำจริง เห็นผลจริง ในการป้องกัน “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)” อีกทั้ง สนองนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีฯ” โดยผลการปฎิบัติในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

——-
ภาพ/ข่าว
ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: