ปทุมธานี ศิษย์วัดพระธรรมกายกว่าหมื่นคนต้อนรับพระสงฆ์สิ้นสุดโครงการธรรมยาตราปีที่7

ปทุมธานี ศิษย์วัดพระธรรมกายกว่าหมื่นคนต้อนรับพระสงฆ์สิ้นสุดโครงการธรรมยาตราปีที่7
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อนุสรณ์สถานฯลำดับที่ 7 ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร “สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย” มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร พุทธศาสนิกชนจำนวน 10,000 คน ได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,135 รูป ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม และสืบสานพุทธประเพณีการโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น อันเป็นการแสดงความนอบน้อมและเคารพในพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ตามอย่างในพระไตรปิฎก ซึ่งกิจกรรมถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดสุดท้ายและในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันสุดท้ายของโครงการฯ หลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 30 วันเต็ม
จากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา 19.00 น. ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ วัดพระธรรมกาย คณะพระธรรมยาตราฯ และพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ได้พร้อมเพรียงกันสั่งสมบุญปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัย ด้วยการจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการกราบบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ฟังโอวาทจากประธานสงฆ์ จุดประทีปธรรมฯ ปฏิบัติธรรม อธิษฐานจิตแผ่เมตตา และเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบ ร่มเย็น และสว่างไสว อันนำมาสู่ความสุข และความปลื้มปีติใจของผู้เข้าร่วมงานฯ

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า นับเป็นเวลา 30 วันเต็ม แห่งความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ที่คณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,135 รูป พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ฯ และพุทธศาสนิกชนในชุมชนต่างๆ ตลอดเส้นทางธรรมยาตราฯ ทั้ง 6 จังหวัด เป็นจำนวนมากมาย ได้ร่วมกันสั่งสมบุญ เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ร่วมปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อคณะพระธรรมยาตราฯ เนื่องด้วยทุกรูปได้หล่อหลอมปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างเต็มที่ ได้ใช้การธรรมยาตราฯ เป็นบทฝึกในการสร้างความบริสุทธิ์จากภายนอกสู่ภายใน ตามรอยอนุสรณ์สถานฯ ทั้ง 7 แห่ง ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ มามุ่งอบรมตนให้เป็นพระแท้ยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เห็นได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนากับคณะพระธรรมยาตราฯ นับพันรูป ต่างมีความสุขกาย สุขใจ ปลื้มใจ ก่อเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรม เกิดกระแสในการศึกษา รักษา และสืบทอดพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆ กัน อันส่งผลเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ให้เกิดความรุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งตลอดการดำเนินงานนอกจากการปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรโครงการฯ แล้ว คณะพระธรรมยาตราฯ คณะศิษยานุศิษย์ฯ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ด้วยการสานสัมพันธ์ตามหลักบวร ทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการทำความสะอาดวัดและเสนาสนะต่างๆ รวมจำนวน 40 วัด พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทานแด่วัดในพื้นที่ 6 จังหวัด รวมจำนวน 306 วัด พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดในพื้นที่จำนวน 40 วัด และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาเพื่อการส่งเสริมศีลธรรมแก่นักเรียน รวมจำนวน 30 แห่ง ตลอดเส้นทางธรรมยาตราฯ จึงต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ฯ และองค์กรภาคีทุกท่านทุกภาคส่วน ที่ให้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ด้วยดียิ่ง กล่าวได้ว่า ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: