โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) เป็นทางเลือกสำหรับการร่วมดูแลสุขภาพ พร้อมกับเปิดตัวตู้คิวอัจฉริยะ และ แอพลิเคชั่น “มายเฮลท์เฟิร์ส (MY HEALTH FIRST)”

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) เป็นทางเลือกสำหรับการร่วมดูแลสุขภาพ พร้อมกับเปิดตัวตู้คิวอัจฉริยะ และ แอพลิเคชั่น “มายเฮลท์เฟิร์ส (MY HEALTH FIRST)” ซึ่งมีการพัฒนาให้เป็นข้อมูลสุจภาพและข้อมูลการรักษาที่ผู้ป่วยสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่

วันที่ 1 ก.พ. 62 ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น B อาคารพระบรมราชชนก (อาคาร 100 ปี) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)

พร้อมกับพิธีส่งมอบระบบ Smart Hospital / Smart Health และตู้คิวอัจฉริยะจากทีมผู้พัฒนาระบบ บริษัท MY HEALTH GROUP ที่ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย คิดค้นแอพลิเคชั่น “มายเฮลท์เฟิร์ส (MY HEALTH FIRST)” และตู้คิวอัจฉริยะ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมไปถึงโอกาสของการพัฒนาระบบให้ผู้ป่วยสามารถจองคิวได้แม้ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เผยว่า ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการร่วมดูแลภาวะสุขภาพ โดยมุ่งหวังคัดกรอง และควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพตามเพศและวัยในผู้รับบริการอย่างองค์รวม รวมทั้งมีการสอบถามความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้วยกระบวนการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ หากพบความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อเพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่คลินิกบริการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมีส่วนให้บริการที่แยกออกจากระบบการให้บริการเดิม และมีการพัฒนาระบบการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น SMART HOSPITAL

นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังมีความร่วมมือกับ บริษัท Capsule Creation พัฒนา application myHealthFirst ที่พัฒนาโดย ทีมแพทย์ และ วิศวกร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ และ รพ.หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า อยากให้คนไทยทุกคน มีประวัติการรักษา/ตรวจสุขภาพ ยาที่ใช้ประจำ/แพ้ยา และสรุปผลการรักษา การผ่าตัด จาก รพ. ติดตัวไปทุกที่

เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือกรณีเปลี่ยนสถานบริการพยาบาล ซึ่งหากได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วย หรือผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ทางแพทย์ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลการรักษาประจำตัวผู้ป่วยได้ในทันที ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแอปพลิเคชั่นตัวแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(A.I. in Health Care) มาช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยประเมินการกินอาหาร-ออกกำลังกาย (Lifestyle) ผลการตรวจเลือด-ตรวจร่างกายมาสร้างเป็นคำแนะนำสุขภาพให้ดีขึ้นแบบเฉพาะบุคคลอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link