นครนายก – ลดอุบัติเหตุทางถนนรวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.00 น.(2ก.พ.62) นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนSafer on the Road รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ณ บริเวณแยกเจดีย์ทอง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนางศิรินันท์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกและคณะผู้บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน
นางศิรินันท์ มณีโชติ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับ บมจ.ธนชาต ประกันภัยและองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จัดให้มีการดำเนินโครงการ ” Safer on the Road ” รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย โครงการนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการริเริ่ม ของ บมจ.ธนชาต ประกันภัย ในการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา อุบัติเหตุทางถนนและมีความห่วงใยด้านความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน นับเป็นองค์กรธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยพิจารณาจากสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดทั่วประเทศ ในการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 9 จังหวัด ชื่อจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม สำหรับจังหวัดนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นครั้งที่ 2 ในส่วนของจังหวัดนครนายก นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัด มีความเสี่ยงสูง สำหรับบริเวณแยกถนน เจดีย์ทอง สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปีพบว่า เกิดอุบัติเหตุจำนวน 12 ครั้ง เสียชีวิตจำนวน 2 ราย มีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน 7 ราย และที่สำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมาบริเวณแยกดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย และผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน 1 ราย ในการนี้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยด้านทางถนน จังหวัดนครนายกจึงได้บูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการ “Safer on the Road “รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัยขึ้นในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการดำเนินโครงการ และการลงพื้นที่ร่วมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องหมายจราจรตลอดจนการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าว

อำพล เทียนงาม ภาพ/ข่าวนครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: