จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจยึดไม้บริเวณป่าห้วยส้มปู เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สอง

จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจยึดไม้บริเวณป่าห้วยส้มปู เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่,สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1
(แม่ปุง)/พร.2 (แม่สอง)/พร.3(ดอยหลวง),เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (ภาคเหนือ),เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 (พะเยา),เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.2 ศปทส.ภ.5,
กก.4 บก.ปทส.จ.แพร่,เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.แพร่ เข้าตรวจยึดไม้บริเวณป่าห้วยสบปู เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สอง หมู่ที่ 10 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยได้ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน จำนวน 5 ท่อน ปริมาตร 4.96 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 173,600 บาท
พร้อมกับได้ทำการขนย้ายของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1 (แม่ปุง) อ.สอง จ.แพร่ พร้อมกับส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะเอียบ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ป.พนม ผช.ป้องกันแพร่

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: