กอ.รมน.กทม พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีปัญหามลพิษ

กอ.รมน.กทม พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีปัญหามลพิษ

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

พลตรีมนัส จันดี รองผอ.รมน. กรุงเทพมหานคร , กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยสำนักงานเขตบางขุนเทียน เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตโฟม ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบค่ามาตรฐานในการป้องไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือฝุ่นละออง pm2.5

โดยนายพิชิต พงษ์พานิชนุกูล ผอ.ส่วนที่ 1 กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเข้าตรวจโรงงานแห่งนี้ เป็นการสุ่มตรงจตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรม จะเน้นเข้าตรวจโรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำเป็นหลัก เพราะ pm 2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้

ทั้งนี้ตามสภาพของโรงงานแห่งนี้ ตามที่ตรวจสอบยังไม่พบสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษ ประกอบกับปีที่ผ่านมา มีการตรวจสอบทางแลปแล้วไม่พบ

ส่วนโรงงานทั้งกรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงประมาณ 200 กว่าโรงงานนั้น ก็มีการเข้าตรวจ ที่เน้นเกี่ยวกับการเผาไหม้ใช้ความร้อนเป็นหลัก หากพบเป็นแหล่งก่อมลพิษ และมีค่าเกินมาตรฐานโรงงาน ก็จะสั่งปรับปรุงแก้ไข หรือสั่งหยุดทันทีหากมีเกินปริมาณ ซึ่งที่ผ่านมาได้ตรวจสอบไปบ้างแล้ว และมีหลายที่ที่ต้องแก้ไขโดยให้ลดกำลังการผลิตลง

ด้านพลตรี มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม. ระบุว่า จากการดูทางกายภาพนั้น โรงงานแห่งนี้น่าจะผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะมีการขึ้นไปตรวจบนปล่อง และนำผลไปตรวจในแลปทางวิทยาศาสตร์อีกครั้ง โดยหน้าที่หลักของ กอรมน มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องสั่งปิดหรือสั่งระงับหากพบเป็นแหล่งก่อมลพิษนั้น เป็นหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

คำรพ 61/ ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: