มุกดาหาร เปิดรับสมัคร ส.ส.วันที่สองเงียบเหงา

มุกดาหาร เปิดรับสมัคร ส.ส.วันที่สองเงียบเหงา

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62 บรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงผู้สมัครบางรายเท่านั้นที่เดินทางมาสมัคร หลังจากที่เมื่อวานนี้มีผู้สมัครพรรคใหญ่และพรรคเล็ก ต่างเดินทางมาสมัครกันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน การเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ในวันนี้ (5 ก.พ. 62) ซึ่งเป็นวันที่ 2 บรรยากาศเงียบเหงา ต่างจากวันแรกอย่างชัดเจน โดยเช้านี้มีผู้มาลงสมัครจากพรรคการเมืองเดินทางมาสมัคร ส.ส. เพิ่มขึ้นอีก 9 ราย รวมเป็น 49 ราย
นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากจะเลือกตั้ง ก็ขอให้ท่านได้ใส่ใจศึกษาข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นโยบายของพรรคของผู้สมัครให้ดี นั่นแหละคือสิ่งที่จะมายังพี่น้องประชาชน สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้สมัครทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน ได้แก่ นางยุพาพร คล่องแคล่ว เบอร์ 1 พรรคพลังปวงชนไทย นายวีระพงษ์ ทองผา เบอร์ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม เบอร์ 3 พรรคเสรีรวมไทย นายขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ เบอร์ 4 พรรคเพื่อคนไทย นายพงษ์ศักดิ์ จันทจวง เบอร์ 5 พรรคประชาชาติ นายชัชวาล กลางประพันธ์ เบอร์ 6 พรรคพลังท้องถิ่นไท นายทรงเกียรติ รัตนภูมินทร์ เบอร์ 7 พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี เบอร์ 8 พรรคพลังชาติไทย นางสาววรินธร ภูมิบุญชู เบอร์ 9 พรรคอนาคตใหม่ นายทวีทรัพย์ ไชยมุกดา เบอร์ 10 พรรคพลังไทยรักไทย นายพิพัฒน์ พิกุลศรี เบอร์ 11 พรรคเพื่อนไทย นายพนมศักดิ์ เรชิวงศ์ เบอร์ 12 พรรคธรรมใหม่ นายอนุสรณ์ โพธิ์ศิริ เบอร์ 13 พรรคเพื่อชาติ นางกิ่งฟ้า อรพัน เบอร์ 14 พรรคประชานิยม นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เบอร์ 15 พรรคเพื่อไทย นายอดุลย์ ไชยสุนันท์ เบอร์ 16 พรรคภูมิใจไทย นายสำเนียง จันทพันธ์ เบอร์17 พรรคเศรษฐกิจใหม่ นางสุภัชชา ศรีสุข เบอร์ 18 พรรคประชาธิปัตย์ นายชินกร ขวัญเมือง เบอร์ 19 พรรคประชาภิวัฒน์ นายพิต ไชยจักร เบอร์20 พรรคชาติพัฒนา นายเจษฎาพล คำภูษา เบอร์ 21 พรรครวมใจไทย น.ส.ชยิศา พิกุลศรี เบอร์ 22 พรรคเพื่อแผ่นดิน นายสมหวัง ดีดวงพันธ์ เบอร์ 23 พรรคชาติไทยพัฒนา นายอุไร สุพร เบอร์ 24 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย น.ส.สุธาสินี ผิวทอง เบอร์ 25 พรรคประชาธรรมไทย นางกันยากร ซาเสน เบอร์ 26 พรรคไทยศรีวิไลย์

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน ได้แก่ นายทวีศักดิ์ ประทุมลี เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ นางศุภลักษณ์ คำสิงห์ เบอร์ 2 พรรคอนาคตใหม่ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ เบอร์ 3 พรรคภูมิใจไทย นายหาดชัย คนเพียร เบอร์ 4 พรรคประชาชาติ นายถนอม สังเกต เบอร์ 5 พรรคชาติพัฒนา นายสังคม อุปคุณ เบอร์ 6 พรรคเศรษฐกิจใหญ่ นายบรรจง ไชยเพชร เบอร์ 7 พรรคเสรีรวมไทย นายปราโมทย์ แก่นงาม เบอร์ 8 พรรคเพื่อคนไทย นายปรีดา คล่องแคล่ว เบอร์ 9 พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายธนรัตน์ จูมแพง เบอร์ 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางศรัญญา คืนดี เบอร์ 11 พรรคพลังธรรมใหม่ นายชลชาติ อาจหาญ เบอร์ 12 พรรคประชานิยม นายวิทยา บุตรดีวงศ์ เบอร์ 13 พรรคเพื่อชาติ นายบุญฐิน ประทุมลี เบอร์ 14 พรรคเพื่อไทย นายสอ คำศิริ เบอร์ 15 พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายประเสริฐทรัพย์ คำนนท์มีฤทธิ์ เบอร์ 16 พรรคพลังไทยรักไทย นายฉลอง บุตรกาล เบอร์ 17 พรรคชาติไทยพัฒนา นายก้องภพ วิชาธร เบอร์ 18 พรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายสนิท พันนุมา เบอร์ 19 พรรคเพื่อนไทย นายสมร รักสะอาด เบอร์ 20 พรรคพลังปวงชนไทย นายกมล สุวรรณไตรย์ เบอร์ 21 พรรครวมใจไทย นายสำเนียง ใจสุข เบอร์ 22 พรรคประชาภิวัฒน์ นายชาญสินธ์ สุพรรณโมก เบอร์23 พรรคประชาธรรมไทย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link