ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ราชบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในวันนี้(5 ก.พ.62) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม โครงการประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี หลังจ.ราชบุรีได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก และพบว่าเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งบางแห่งสูงถึงในระดับอันตราย ทำให้ทางจังหวัดราชบุรีต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน จึงทำให้ทางศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ต้องจัดประชุมวิชาการขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และคณาจารย์ต่างๆ มาให้ความรู้ทางวิชาการ สถานการณ์ที่เป็นจริง การตรวจวัด เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่น และจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตราย จัดบูธให้คำแนะนำด้านการป้องกันตนเอง และตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการจัดการฝุ่นละอองได้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้มีหน่วยงานราชการทุกสังกัด โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก

ด้านนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้พูดถึงการจัดโครงการนี้ว่า… ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดประชุมถอดบทเรียนในระแวกภาคตะวันตก เกี่ยวกับมาตราการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ว่าจังหวัดราชบุรี มีการทำอะไรไปบ้าง และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งในจ.ราชบุรี จะมีการจัดเวทีเสวนาภาคประชาสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62 นี้ เวลา 14.30 น. ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังจากที่เราได้ร่วมกันต่อสู้กับฝุ่นละอองขนาดเล็กกันมาจนถึงตอนนี้เริ่มเบาบางลงไป นอกเหนือจากอิทธิพลของลมที่ช่วยแล้ว เราได้ทำอะไรลงไปบ้าง จึงอยากให้หลายหน่วยงานได้มาช่วยกันเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ในปีต่อไป เพราะปีนี้ถือเป็นปีแรกที่เราได้บทเรียน ถือเป็นปีทดสอบ ว่าหลังจากกรมควบคุมมลพิษได้กำหนด ให้ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นหนึ่งในเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศแล้ว เราได้ลองผิดลองถูกในการแก้ไขปัญหากันแล้ว ในปีหน้าเรามีเวลาตั้งหลักอีก 1 ปี ก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอาจจะส่งผลต่ออากาศเหมือนในปีนี้อีก เราจึงต้องมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงอยากจะเชิญชวนให้ไปร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นด้วย

ส่วน พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานนั้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็ก จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศุนย์อนามัยที่ 5 ในการที่เฝ้าระวังฝุ่นละอองในอากาศ และมีหน้าที่ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อต้องการให้โครงนี้เป็นองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินมาตราฐาน ได้สามารถนำไปปฎิบัติได้

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: