บรรยากาศท่องเที่ยวที่ จ.สงขลาในวันเที่ยวตรุษจีนคึกคักมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคล

บรรยากาศท่องเที่ยวที่ จ.สงขลาในวันเที่ยวตรุษจีนคึกคักมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จีน และมีการประกาศให้พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นวันหยุดราชการในวันตรุษจีน
บรรยากาศในวันเที่ยวเทศกาลตรุษจีนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เชื้อสายจีนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่จะเน้นไปไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีน เช่นที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ชาวจีนนับถือ รวมทั้งทำบุญบริจาคโลงศพซึ่งเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่และช่วยต่อชะตาชีวิต นอกจากนี้บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นที่แหลมสมิหลา ก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมทั้งคนไทยไปท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากในช่วงวันตรุษจีนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เป็นวันหยุดราชการ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: