ราชบุรี  – จังหวัดราชบุรี จับมือขนส่ง ตรวจเข้มรถควันดำรถหน่วยงานราชการ

ราชบุรี – จังหวัดราชบุรี จับมือขนส่ง ตรวจเข้มรถควันดำรถหน่วยงานราชการ

วันที่ 6 ก.พ. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมการตรวจวัดควันดำรถยนต์หน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากแหล่งกำเนิดรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีควันดำ ดังนั้น จังหวัดราชบุรี จึงสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เข้าดำเนินการตรวจวัดควันดำรถยนต์หน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดำแบบไร้สายรุ่น RHW (Pemote Handheld Wireless Smoke Opacity Meter) พร้อมอุปกรณ์หลัก ได้แก่ ตัวควบคุมชุดหัววัด และเครื่องพิมพ์ผลแบบพกพา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ได้มีการเริ่มดำเนินการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ (มลพิษ) ของรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และรถอื่น ๆ บนถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการตรวจรถ จำนวน 340 คัน พบรถมีค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 7 คัน สั่งเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 1 คัน โดยจะไม่สามารถใช้งานรถได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น พบรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 (ผ่าน) จำนวน 36 คัน จึงได้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนถึงรอบชำระภาษีรถ

ขณะมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการเฉพาะกิจตั้งจุดตรวจวัดควันดำ บนถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวัน โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก เพื่อให้ตรวจสอบ ดูแลสมรรถนะรถให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการเกิดควันดำ ช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ และห้ามนำรถควันดำเกินมาตรฐานวิ่งโดยเด็ดขาด และรณรงค์ภายในหน่วยงานไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ

นอกจากนี้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสอบสภาพรถ(ตรอ.)จากกล้องวงจรปิดอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) สุ่มตรวจข้อมูลการรายงานผลตรวจสภาพรถออนไลน์ หากพบสถานตรวจสภาพรถใดละเลยไม่ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด พิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ

สำหรับประชาชนที่พบเห็นรถบรรทุกและรถโดยสารมีควันดำ ให้จดจำรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถ เลขข้างรถ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หากผลการตรวจสอบพบว่ารถมีควันดำตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งมาจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link