ทหารเดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมสร้างบ้านหลังใหม่

ทหารเดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมสร้างบ้านหลังใหม่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พล.ต.รังษี กิตติญาณทรัพย์ ทีปรึกษาแม่ทัพถาคที่1. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางบอนและ สาธารณสุข 65 สนง.เขตบางบอน เดินทางมาชุมชนบ้านเกษตรนายผล แขวงบางบอน เขตบางบอน หลังทราบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงฐานะยากจน โดยสภาพบ้านเป็นเพิงพักสังกะสี ไม่มีเลขที่ ชึ่งเป็นบ้านของนายปราโมท์ มนีสอดแสง อายุ78 ปี อาสัยอยุ่กับนางเตียว โกรพิมาย อายุ 61 ปี ซี่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมากว่า 5 ปี ทางพล.ต.รังษี กิตติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1. มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และของใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้ทางเจ้าหน้าที่เขตฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตบางบอน ดำเนินหาพื้นที่ที่ดินสร้างบ้านให้ใหม่ และจะส่งทหารมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร พี่หรั่ง ฝั่งธน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: