ท่านพระราชโมลี(มีชัย วีรปญโญ ป.ธ.๙)ในพิธีฯเทศน์มหาชาติ ณ.วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร !!

ท่านพระราชโมลี(มีชัย วีรปญโญ ป.ธ.๙)ในพิธีฯเทศน์มหาชาติ ณ.วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร !!
วันที่ 3 ม.ค.62 เวลา 15.00 น.วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. ได้จัดเทศน์มหาชาติ โดยกัณฑ์มหาราช(เวสสันดรชาดก) เป็นกัณฑ์ที่ 11 ประธานฝ่ายฆราวาสคือ พล.ต.อ.วีระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ผู้ร่วมฟังธรรมประกอบ ด้วย พลโท สัณทัด นันทิภาคหิรัญ รอง ผบช. นทพ. พล.ต.ท. นัฐธร เพราะสุนทร รองผบ. ตร. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.น.7 พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก น.1 รอง ผบก.น.7 อั้ม อธิชาติ นัทมีเรีย เป็นต้น พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ทหาร ประชาชน ร่วมบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

อานิสงส์ การฟังเทศน์ มหาชาติ กัณฑ์มหาราช และ การฟังธรรม โดยสรุป คือ

1.จะได้สมบัติ 3 คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
2 จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส เป็นในขณะฟังนั้นเอง
3 เกิดปัญญาและสมาธิ
4 เกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งๆขึ้นไป
5 รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นต้น

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link