อดีตข้าราชการโวย!ถูกกลั่นแกล้งจนเป็นคดีความ ร้องผู้ว่าฯเรื่องไม่คืบ

อดีตข้าราชการโวย!ถูกกลั่นแกล้งจนเป็นคดีความ ร้องผู้ว่าฯเรื่องไม่คืบ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 เวลาประมาณ 11.00 น. นายศึกษา ศรียาภัย อดีตข้าราชการฝ่ายปกครองประจำสำนักงานเขตบางกะปิได้หอบเอกสารและหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนที่ศาลาว่าการจังหวัดกรุงเทพมหาคร กรณีที่ตนเองพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมส่งเอกสารคำร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลย วอนให้สื่อมวลชนช่วยติดตามเรื่องคลาดว่าคงมีขบวนการกีดกันเอกสารไม่ให้ผู้ว่าได้รับทราบเรื่อง

สืบเนื่องจากที่ นายศึกษา ศรียาภัย อดีตข้าราชการท่านนี้ได้ต้องคดีความจนทำให้มีคำสั่งออกจากราชการ ใน พ.ศ.2545 ตนเองพยายามต่อสู้คดีมาตลอด จนในที่สุดมีคำพิพากษาให้ตนต้องจำโทษทั้งๆที่ตนเองมองว่าไม่ได้กระทำผิดตามคำที่ถูกกล่าวหาตามคำฟ้องดั่งกล่าว

ตนเองพยายามนำเอกสารที่ค้นพบในการขอคัดลอกเอกสารในการส่งฟ้องตน ซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาในการส่งสำนวนสั่งฟ้อง และมีเอกสารการร๊อบบี้คำร้องของตนของหน่วยงานบางหน่วยในชั้นศาล การชี้แจงโต้แย้งคำร้องของตนมีขบวนการการนำเอาคดีความและหมายเลขคดีความของคนอื่นและจากศาลจังหวัดอื่นมาอ้างอิงในการตีเอกสารแก้ต่างคำร้องขอ

ล่าสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ตนได้พยามยื่นหนังสือถึงท่าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร หมายเลขรับเลขที่ รท.1791/60 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดส่งให้เพื่อขอความเป็นธรรม แต่มีเอกสารตีกลับมาจากนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครโดยที่ไม่เคยลายเซ็นของผู้ว่ากรุงเทพมหาครในการได้รับเรื่องราวการส่งคำร้องของตนเองเลย และไม่เคยมีความคืบหน้าใดๆในการร้องขอตามคำร้องของตนเองด้วย

ต่อจากนั้นมาตนเองได้พยายามยื่นคำร้องขอเข้าไปใหม่อีก2ครั้ง ทั้งให้ทนายความไปวางเรื่อง และส่งคำร้องไปทางไปรษณีย์ ก็พบในรูปแบบๆเดิม มีเอกสารการแก้ต่างของคำร้องตอบกลับแต่ไม่เคยมีลายเซ็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการรับเรื่องเหมือนทุกๆครั้งที่ตนเคยยื่นคำร้อง

ในวันนี้ตนจึงมาร้องขอต่อสื่อมวลชนให้ช่วยตีแพร่เรื่องราว เพราะตนเองคลาดว่าสิ่งที่ตนได้รับและเป็นอยู่คงมีขบวนการวิ่งกีดกันเรื่องหรือปกปิดข้อมูลไม่ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเรื่อง

ในวันนี้ที่ทาง นาย ศึกษา ศรียาภัยเดินทางมาร้องทุกข์ต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้ยังได้ทำหนังสือยื่นคำร้องเพื่อส่งมอบผ่านสื่อฯถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเพิ่มเติมข้อความลงไป5ข้อดั่งนี้
1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบหนังสือของนายศึกษา ศรียาภัย ที่เคยร้องเรียนลงในวันที่ 2ตุลาคม2540 และหนังสือด่วน Ems ลงวันที่25กรกฏาคม2561 แล้วหรือไม่
2.การสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฏหมายทะเบียนราษฏรและกฏหมายบัตรประจำตัวประชาชน จากพยานทั้งหมดแล้วไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดกระทำความผิดแต่อย่างใด แต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านายศึกษา ศรียาภัย มีความผิดตามกฏหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ชอบหรือไม่
3.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครตอบหนังสือลับที่ 1040/638 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ในฐานะรองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ชอบหรือไม่ เพราะเป็นหนังสือ(ลับ) แล้วมาตอบแทนได้อย่างไร
4.นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตอบหนังสือ(ลับ)ที่ กท.0404/1050 ลงวันที่ 25ตุลาคม 2561 ชอบหรือไม่

ถ้าเอกสาร(ลับ)ส่งถึงอีกคนแต่อีกคนนำเอาเอกสารดั่งกล่าวมานั่งพิมพ์ตอบกลับและไม่มีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ และถือว่าเป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ แล้วต่อไปใครร้องเรียนเรื่องอะไรส่งถึงใครในหน่วยงานนั้นๆ บุคคลคนนั้นจะได้รับทราบข้อมูลการร้องเรียนหรือไม่

ผ่านเลนส์ 300206 /// ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link