“ประชานิยม” ชูนโยบาย เพิ่มรถโดยสารปรับอากาศ NGV 10,000 คัน แก้ปัญหาคนกรุงฯนั่งรอรถเป็นเวลานานและโดยสารรถแพง

“ประชานิยม” ชูนโยบาย เพิ่มรถโดยสารปรับอากาศ NGV 10,000 คัน แก้ปัญหาคนกรุงฯนั่งรอรถเป็นเวลานานและโดยสารรถแพง

พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อพบปะประชาชนและแนะนำนโยบายของพรรค โดยพลตำรวจเอกยงยุทธ ได้ทดลองรอรถโดยสารประจำทางและขึ้นรถโดยสารประจำทาง เพื่อไปพูดคุยปัญหากับประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจำทาง รวมทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่ต้องนั่งรอรถอยู่เป็นเวลานานด้วย ซึ่งมีการแนะนำนโยบายของพรรคในการแก้ไขปัญหาเรื่องรถโดยสารประจำทางให้กับคนกรุงเทพมหานครอีกด้วย

สำหรับนโยบายหลักๆของพรรคคือการเพิ่มรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 10,000 คัน เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ต้องเสียเวลาในการรอรถประจำทางเป็นเวลานาน รวมทั้งเปลี่ยนอัตราค่าโดยสารปรับอากาศเป็น 10 บาท ตลอดสาย และ 40 บาทตลอดวันและนอกจากนี้ยังชูนโยบายยกเลิกการหักเงินประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์จากลูกจ้าง แล้วให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวแทน ซึ่งนโยบายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากกับนโยบายการแก้ไขปัญหาของพรรคประชานิยม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: