จ.พิจิตร จัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายแตงโมให้เกษตรกร

จ.พิจิตร จัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายแตงโมให้เกษตรกร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทวิช ทวิชยานนท์ นายอำเภอวังทรายพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 ณ เวทีสนามที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน
อำเภอวังทรายพูน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ฤดูแล้งจะแห้งแล้งมาก สามารถทำนาได้ปีละครั้ง ต้องอาศัยน้ำฝนเท่านั้น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและให้ผลผลิตรายได้ดี เช่น ปลูกแตงโม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดงานแตงโมโชว์กรงนกถือว่าเป็นประเพณีของชาวอำเภอวังทรายพูน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี โดยเน้นการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของอำเภอวังทรายพูนและจังหวัดพิจิตร เพื่อแสดงความเคารพสักการะหลวงปู่จันทา ถาวโร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังทรายพูน
โดยการจัดงานในครั้งนี้ อำเภอวังทรายพูนได้กำหนดการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย พิธีถวายพานดอกบัว การแข่งขันส้มตำลีลา แข่งขันกินแตงโม ประกวดแตงโม ประกวดการแปรรูปอาหารจากแตงโมกิจกรรมตักไข่ พาโชค การแข่งขันกีฬาสตีทซอคเกอร์ การแสดงดนตรีของศิลปิน และมีการประกวดธิดาแตงโมและขวัญใจชาววัง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

สุภะรัตน์ อินทรโชติ …ข่าว
จิรภัทร จิตตตีพรต …ภาพ
ส.ปชส.พิจิตร
7 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: