พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

วันศุกร์ที่ 8 กุมพาพันธ์ 62 เวลา 09.00 น. พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด หนี้นอกระบบ และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์กระจายสินค้าและโรงน้ำแข็งในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ซึ่ง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย และจะส่งผลกระทบต่อการประเมินระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: