จังหวัดนนทบุรีพัฒนาคลองส่วย ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จังหวัดนนทบุรีพัฒนาคลองส่วย ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ หมู่บ้านบุญโต อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จังหวัดได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองส่วย โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลองและในพื้นที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งมีนายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ทหารอากาศ ทหารจาก ปตอ.1 พัน 5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 250 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link