หัวหน้าพรรคประชานิยม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมชูนโยบายปฎิรูปสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

หัวหน้าพรรคประชานิยม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมชูนโยบายปฎิรูปสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ให้ตำรวจมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยมพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค และผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร พรรคประชานิยม ได้ลงพื้นที่หาเสียง ที่สถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ บางโพงพาง และ ลุมพีนี โดยพรรคประชานิยม มีนโยบายในการที่จะปฏิรูป สวัสดิการข้าราชการตำรวจ เป็นนโยบายหลักของพรรค อาทิเช่น การาดำเนินการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ โดยจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนคนละ 10000 บาท ต่อเดือน และมอบให้ระดับสัญญบัตร ท่านละ 20000 บาทต่อเดือน จัดตั้ง ธนาคารตำรวจ เพื่อสนับสนุนเงินกู้ ให้แก่ตำรวจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สร้างที่พักอาศัยจำนวน หกหมื่นห้อง และสร้างอาคารที่พักรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ แก้ไขกฎระเบียบการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 6000 บาทต่อคนต่อเดือน พร้อมกันนี้ยังมีโครงการอาสาสมัครตำรวจเพื่อป้องกันภัยให้กับประชาชน โดยใช้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้ทำหน้าที่ดังกล่าว มีค่าตอบแทนให้ท่านละ 1000 บาทต่อเดือน และโครงการ police taxi เปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่แทกซี่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3000 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุจากคนร้าย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link