จ.ชัยภูมิ   กกต.เชิญผู้สมัครทั้ง 226 คนรับทราบระเบียบขั้นตอนปฎิบัติตนและคนใกล้ชิดก่อน ขณะหาเสียง และหลังการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

จ.ชัยภูมิ กกต.เชิญผู้สมัครทั้ง 226 คนรับทราบระเบียบขั้นตอนปฎิบัติตนและคนใกล้ชิดก่อน ขณะหาเสียง และหลังการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ. ชัยภูมิ เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมชี้แจงกฎระเบียบต่างๆก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ต มีผู้สมัครสส. และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า400คน ซึ่งในการประชุมวันนี้มุ่งเน้นในเรื่องของกฏกติกา ที่ทั้งผู้สมัคร ผู้ติดตาม รวมทั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อนและหลังเลือกตั้งผู้สมัครต้องดำเนินการด้วยเช่นกัน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกกต. ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ระมัดระวังในการหาเสียง หากมีการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ขอให้หลีกเลี่ยง เพราะจะเกิดการร้องเรียนและส่งผลนำไปสู่การฟ้องร้อง

ด้าน นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ. ชัยภูมิ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มรับสมัครจนถึงปัจจุบันนี้พบว่าบรรยากาศของการหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนทุกพรรคปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยังไม่พบการร้องเรียน หรือมีผู้กระทำผิดพรบ. เลือกตั้งเลย คนชัยภูมิเป็นคนมีระเบียบวินัยทางการเมืองสูง เชื่อมั่นว่าหลังฤดูกาลเลือกตั้งจะได้สส. ที่เป็นตัวแทนของคนชัยภูมิเข้าสู่สภาอย่างสง่างามต่อไป

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: