นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ตลาดแสงฟ้า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรบน ถ.เพชรเกษม บริเวณช่วงตลาดบางแค โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ณ ถ.เพชรเกษม (ตลาดบางแค)
จากนั้นเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางแค และชุมชนกลุ่มกรุงธนใต้ ณ ตลาดแสงฟ้า เขตบางแค

ชนะ คำไทรแก้ว และทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: