หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เดินทางมาเปิดสำนักงานที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคพลังท้องถิ่นไทเขต 18 สาขาเขตลาดกระบัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเวลา 11.30 น. นายชัชวาลย์ คงอุดมหรือ ชัชเ ตาปูน หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เดินทางมาเปิดสำนักงานที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคพลังท้องถิ่นไทเขต 18 สาขาเขตลาดกระบัง ณ บริเวณตลาดเกรียงไกร ชุมชนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังพร้อมกับแนะนำตัวผู้สมัครของพรรคฯ พื้นที่ 18 หมายเลข 5 คือ น.ต.ตรี ปุญณัฐส์ นำพา หรือกัปตันตุ้ย อดีตกัปตันเครื่องบิน

โดยตัดสินใจอาสามาลงสมัครเป็นผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่กำลังมีการพัฒนาความเจริญในทุกๆด้าน เป็นรอยต่อ พื้นที่หน้าด่านของโครงการพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ของรัฐบาลด้วย ที่สำคัญการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวลาดกระบังที่ยังขาดการเข้าถึงการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นอีกมาก

ภายหลังเปิดศูนย์ประสานงานพรรคฯสาขาลาดกระบังแล้ว ได้เดินทักทายเยี่ยมประชาชนบริเวณตลาดสดเกรียงไกร ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และประชาชนตอบรับในระดับที่ดีมากพื้นที่หนึ่ง ของกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้มีประชาชนได้ร่วมกันเปิดศูนย์ฯกันอย่างล้นหลาม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

สำหรับพรรคพลังท้องถิ่นไท มีนโยบายที่ชัดเจน คือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ เอาชนะปัญหายาเสพติด ด้วยการกระจายอำนาจชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ส่วนนโยบายเร่งด่วนแก้จนครัวเรือน แก้จนชุมชน จะใช้ว่า1เพิ่มสิทธิ์/4 จัดตั้ง/5 จัดหา-จัดทำ ประกอบด้วย

1เพิ่มสิทธิ์คือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของรัฐ
4จัดตั้งประกอบด้วย 1.จัดตั้งงบประมาณจ้างแรงงาน 500,000 ครัวเรือนของ 2.จัดตั้งกองทุนพัฒนาและผลิตสินค้าชุมชนเป็นสินค้าสวัสดิการ 3.จัดตั้งกองทุนยกระดับราคาและผลิตผลทางการเกษตร 4.จัดตั้งสถาบันการเงินท้องถิ่น

สุดท้าย 5 จัดหา-จัดทำ ประกอบด้วย 1.จัดหาและคืนพื้นที่ให้หาบเร่และร้านแผงลอย 2.จัดหา นำที่ดินของรัฐให้ประชาชนใช้ประโยชน์ 3.จัดทำแหล่งน้ำใต้ดินทุกท้องถิ่นเครือข่ายน้ำใต้ดิน 4.จัดทำโฉนดชุมชนท้องถิ่นและ 5.จัดทำการสร้างทางเดินน้ำเพื่อการเกษตร

Leave a Reply

%d bloggers like this: