นนทบุรี พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจัดงานยิ่งใหญ่” บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง” หวังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

นนทบุรี พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจัดงานยิ่งใหญ่” บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง” หวังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเวสเกตุ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการออกบูธร้านค้า จำนวน 120 บูธ เพื่อนำสินค้าที่ขึ้นของชื่อจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือเสื้อผ้าต่างๆมาออกบูธจำหน่ายให้กับผู้มาจับจ่ายใช้สอยภายในห้าง โดยสินค้าจำพวกผ้าก็จะมี ผ้าปาเต๊ะ ผ้าโสร่ง และอื่นๆอีกจำนวนมาก
นางพาดีเมาะ สะดียามู รองผวจ.นราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการให้โอกาสและแสดงศักยภาพในผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภค ของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสมีความพร้อมในหลายๆด้าน ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ความหลายหลายทางสังคม และวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนนโยบายเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยี่ ความคิดสร้างสรรค ทั้งนี้ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ยังเป็น 2.0 ยังตีองเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจ และการเข้าถึงตลาดเพื้อขับเคลื่อนไปเป็นยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: