ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร “เรื่องประตูกักเก็บน้ำคลองชลประทานหายไป”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร “เรื่องประตูกักเก็บน้ำคลองชลประทานหายไป”
วันที่1กุมภาพันธ์2564เวลา12.00น. นายทรงกรด ใสแก้ว เสี่ยดำสระบุรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนและเกษตรกร กว่า20คนในตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองแค ตำบลหนองนาก ตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี
เนื่องจากประตูน้ำของชลประทานบริเวณแยกร่องแซงได้หายไปหลายปียังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาทำให้ใหม่สักที ซึ่งชาวเกษตรกรที่ทำนาและทำเกษตร บริเวณ ริมคลองชลประทาน ไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทำการเกษตร เนื่องจากไม่มีประตูเปิดปิดน้ำหรือกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้งหรือ เป็นการ กักเก็บน้ำใช้ทำการเกษตร มาหลายปีชาวบ้านจึงได้ มาร้องเรียนผ่านนายทรงกรด ใสแก้วและคณะทำงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต3ให้นำเรื่องนำส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการเป็นการเร่งด่วน

Leave a Reply

%d bloggers like this: