พ่อเมืองอุบลฯ ประชุมทางไกล โครงการเราชนะ ช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชน

พ่อเมืองอุบลฯ ประชุมทางไกล โครงการเราชนะ ช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชน
ช่วงบ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมชี้แจง โครงการเราชนะ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล เพื่อช่วยเหลือด้วยการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสนับสนุนวงเงิน ช่วยเหลือประชาชน 31.1 ล้านคนวงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลดค่าครองชีพ 6 เดือน รวมวงเงิน 7,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประกอบด้วยผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย /กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/กลุ่มผู้ที่มีเป๋าตังค์/กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเป๋าตังเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www เราชนะ .com ตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:00 -23:00 น สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวภายหลังประชุมว่า ได้มอบให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอร่วมกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารธกส.และธนาคารออมสินประชุม Zoom ชี้แจงการลงทะเบียนให้แก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือสร้างครู ก.เพื่อชี้แจง และเปิดลงทะเบียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้แล้วเสร็จโดยด่วนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ โดยกำหนดเปิดลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ซึ่งทางจังหวัดร่วมกับอำเภอและธนาคารจะกำหนดจุดลงทะเบียนในพื้นที่อีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: