” 191 ทลายแหล่งสะสมอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุนอาวุธปืนสงคราม “

ตามนโยบายรัฐบาล ให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท สืบเนื่องจาก
พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. เปิดถึงปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมการครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุน
และส่วนประกอบอาวุธปืนผิดกฎหมาย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 กุมภาพันธ์2564 บก.สปพ. ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้น
จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และส่วนประกอบอาวุธปืนผิดกฎหมาย จากข้อมูลสืบสวน การจับกุม
และขยายผลตลอดจนแหล่งรับซื้อ แหล่งจำหน่าย กระจายตามเป้าหมายยังพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมลฑล
โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร. ) ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภัคพงศ์
พงษ์เภตรา ผบช.น, พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รอง ผบช.น. ได้สั่งการให้ บก.สปพ. และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ขับเคลื่อนสืบสวน ปราบปราม จับกุมแหล่งที่มา และการครอบครองเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากมีการ
ลักลอบ ประดิษฐ์ดัดแปลง ซื้อขายอาวุธในสื่อออนไลน์และอาจนำมาก่ออาชญากรรมที่รุนแรงได้ ทำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และก่อความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม
ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีพล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น, พล.ต.ต.จิรพัฒน์
ภูมิจิตร, พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม, พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน, พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปะชัย, พล.ต.ต.สำราญ นวลมา
รอง ผบช.น. เป็นผู้ควบคุมสั่งการ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย
พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.บก.สปพ., พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี, พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิต, พ.ตอ.พิทักษ์ สุทธิกุล ,
พ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา ,พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ,
พ.ต.ท.อัครพล โทยะ, พ.ต.ท.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์, พ.ต.ท.คงศักดิ์ ศรีโหร, พ.ต.ท.สุทธิเดช อาฬาริรอง ผกก.สายตรวจ,
พ.ต.ท.อัคฎาวุธ ขวัญเมือง สว.งานสายตรวจ 3 ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติดังนี้
“ 191 ทลายแหล่งสะสมอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุนอาวุธปืนสงคราม ”
จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
1. นาย กฤศชณยชญ์ อายุ37 ปี ที่อยู่ 54/20 หมู่ที่3ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า
“ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ,ครอบครองปืนมีทะเบียนของผู้อื่น โดย
ไม่ได้รับอนุญาต, ครอบครองยุทธภัณฑ์ (กระสุนปืนขนาด .30 นิ้ว) โดยไม่ได้รับอนุญาต ”

พร้อมด้วยของกลาง
1. อาวุธปืน ยี่ห้อ colts (ปืนแปลง) ขนาด .32 สีเทา – ดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
2. อาวุธปืน ยี่ห้อ colts (ปืนแปลง) ขนาด 9 มม. สีเทา – น้ำตาล พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
3. อาวุธปืน ยี่ห้อ 2 Zoraki 914 – td (ปืนแปลง) ขนาด 9 มม. สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
4. อาวุธปืน ยี่ห้อ Wilson combat (ปืนแปลง) ขนาด .380 สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
5. อาวุธปืน ยี่ห้อ gkol volga evil (ปืนแปลง) ขนาด .380 สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
6. อาวุธปืน ยี่ห้อ Rambo (ปืนแปลง) ขนาด .380 สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
7. อาวุธปืน ยี่ห้อ Zoraki M906-TD000279 (ปืนแปลง) ขนาด .380 สีดำพร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
8. อาวุธปืน ยี่ห้อ Zoraki 925-td (ปืนแปลง) ขนาด .380 สีดำ พร้อมซองกระสุน 2 ซอง จำนวน 1 กระบอก
9. อาวุธปืน ยี่ห้อ colts เลขทะเบียน ม.ค.2/33990 ขนาด .22 แม็คนัม สีเทา-เงิน พร้อมซองกระสุน จำนวน 1
กระบอก
10. เครื่องกระสุนปืนขนาด .30 นิ้ว จำนวน 56 นัด
พร้อมตรวจยึด
1. อาวุธปืน แบลงค์กัน ยี่ห้อ walther รุ่น p22 สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
2. อาวุธปืน แบลงค์กัน ยี่ห้อ sigsauer สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
3. อาวุธปืน แบลงค์กัน ยี่ห้อ zoraki m906 สีดำ พร้อมซองกระสุน จำนวน 1 กระบอก
4. อาวุธปืน ยี่ห้อ CZ Shadows ขขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
5. อาวุธปืน ยี่ห้อ Glock 19X ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
6. อาวุธปืน ยี่ห้อ Glock 43 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
7. อาวุธปืน ยี่ห้อ Bull arms. ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
8. อาวุธปืน ยี่ห้อ Kimber ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
9. อาวุธปืน ยีห้อ Kriss Vector ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก
10. อาวุธปืนลูกซอง Derya MK12 ขนาด 12 g จำนวน 1 กระบอก
11. อาวุธปืน Rifle ยี่ห้อ P.O.F. ขนาด .308 จำนวน 1 กระบอก
12. เครื่องกระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 1,180 นัด
13. เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 150 นัด
14. เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 g จำนวน 25 นัด
15. เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 g จำนวน 1 ลัง 250 นัด
รวมทั้งสิ้น อาวุธปืนรวมทั้งหมด จำนวน 20 กระบอก และเครื่องกระสุนปืน จำนวน 1,661 นัด
สถานที่ตรวจค้น/ตรวจยึด บ้านเลขที่ 54/20 หมู่ที่3ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤติการณ์กล่าวคือ จากการขยายผลและจับกุมเพจ AP-YANYON หรือนักเลงใจ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชุดสืบสวนหาข่าว งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. จึงได้สืบสวนจนทราบว่า มีบุคคลลักลอบสะสมอาวุธปืน
เถื่อนเป็น จำนวนมาก จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และได้รับคำสั่งให้ดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด
มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลัง
เข้าทำการตรวจค้น บ้านเลขที่ 54/20 หมู่ที่ 3ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีเมื่อเดินทางมาถึงบ้านหลังดังกล่าว
พบนาย กฤศชณยชญ์ แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวและแสดงหมายค้น
ให้นาย กฤศชณยชญ์ฯ ดูจากนั้น นาย กฤศชณยชญ์ฯ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นภายในบ้านพัก พบอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุน ตามรายการดังกล่าว จากการสอบถามนาย กฤศชณยชญ์ฯ ให้การยอมรับว่า อาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนเป็นของตนเองจริง และตนชอบสะสมปืนและชอบการยิงปืนด้วย จึงได้สะสมอาวุธปืนหลายแบบไว้เป็น
จำนวนมาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ นายกฤศชณยชญ์ฯว่า “มีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืน ไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต,ครอบครองปืนมีทะเบียนของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต,
ครอบครองยุทธภัณฑ์ (กระสุนปืนขนาด .30 นิ้ว) โดยไม่ได้รับอนุญาต” จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบแล้วไม่พบ
ประวัติการกระทำความผิดแต่อย่างใด
หากประชาชนท่านใด พบเห็น หรือมีเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพ
ติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย หรือพบการมั่วสุม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษ หรือโทรศัพท์สายด่วน 191

Leave a Reply

%d bloggers like this: