เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นำคณะเยี่ยมเยืยน ผู้กักกันตัว

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นำคณะเยี่ยมเยืยน ผู้กักกันตัว

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ พร้อมด้วยนายสมรักษ์ ไหมทอง รกท.สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลณรงค์ เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในศูนย์กักกันตัวตำบลณรงค์ ซึ่งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการกักกันตัวในศูนย์

นายอำเภอศรีณรงค์ได้ให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เอาใจใส่ดูแลการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน และ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกับ ประชาชนในชุมชน ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

Leave a Reply

%d bloggers like this: