กรมทางหลวงเปิดจุดบริการทั่วไทยบริเวณจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รวม 73 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

กรมทางหลวงเปิดจุดบริการทั่วไทยบริเวณจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รวม 73 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ทำการจัดตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 73 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนทางหลวงรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ประกอบด้วย จุดบริการบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก จำนวน 62 แห่ง และจุดบริการบริเวณจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) จำนวน 11 แห่ง โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ คอยดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวง เช่น สภาพการจราจร แนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ห้องน้ำสะอาด พร้อมพื้นที่จอดพักรถที่กว้างขวางและปลอดภัย ควบคุมดูแลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการเปิดช่องทางพิเศษเตรียมระบายการจราจร หากมีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ในทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โดยการเปิดช่องทางพิเศษให้รถสามารถผ่านสถานีได้ 6 สถานี ดังนี้ 1) สถานีบางปะอิน (ขาเข้า) จ.อยุธยา ทล.32 กม. ที่ 4+150 (ขวาทาง) 2) สถานีแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทล.2 กม. ที่ 15+550 (ขวาทาง) 3) สถานีสีคิ้ว (ขาออก) จ.นครราชสีมา ทล.2 กม. ที่ 93+225 (ซ้ายทาง) 4) สถานีโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา ทล.2 กม. ที่ 170+040 (ขวาทาง) 5) สถานีโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา ทล.2 กม. ที่ 169+750 (ซ้ายทาง) และ 6) สถานีลำลูกกา (ขาออก) มอเตอร์เวย์ จ.ปทุมธานี ทล.9 กม. ที่ 32+400 (ขวาทาง)
สำหรับจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี – มวกเหล็ก กม. ที่ 15+550 (ขวาทาง) จ.สระบุรี 2) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – ดอนหวาย กม. ที่170+040 (ขวาทาง) จ.นครราชสีมา 3) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – ดอนหวาย กม. ที่ 169+750 (ซ้ายทาง) จ.นครราชสีมา 4) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ่อท่อง – มอจะบก กม. ที่ 93+350 (ขวาทาง) จ.นครราชสีมา 5) ทางหลวงหมายเลข 340 กม. ที่ 55+207 (ต่อเขตแขวงทางหลวงปราจีนบุรี) ขวาทาง กม. ที่ 82+136 (ขวาทาง) จ.นครราชสีมา 6) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนหินลาด – โนนสะอาด กม. ที่ 374+700 (ซ้ายทาง) จ.ขอนแก่น 7) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนประโคนชัย – จรอกใหญ่ กม. ที่ 160+955 (ซ้ายทาง) จ.บุรีรัมย์ 8) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนท่าตูม – จอมพระ กม. ที่ 146+758 (ซ้ายทาง) จ.สุรินทร์ 9) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนเดชอุดม – อุบลราชธานี กม. ที่ 398+758 (ซ้ายทาง) จ.อุบลราชธานี 10) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนวังไผ่ – โนนปอแดง กม. ที่ 378+650 (ขวาทาง) จ.นครสวรรค์ และ 11) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังครก – เสียบญวณ กม. ที่ 474+157 (ซ้ายทาง) จ.ชุมพร

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 1586 กด 5 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Leave a Reply

%d bloggers like this: