อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 83 ราย เร่งสแกนพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ

อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 7 ราย รวมเป็น 83 ราย เร่งสแกนพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ
วันนี้ (15 เม.ย 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รอบใหม่ 83 คน ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาก่อนหน้านั้น หนึ่งรายมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยจากจังหวัดเชียงใหม่ และอีกหนึ่งรายมีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการไม่รุนแรง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวย้ำว่า จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงขอความร่วมมือประชาชน ลดเดินทาง อยู่บ้าน หยุดเชื้อต่อไป หากมีความจำเป็นขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบล สำหรับบุคคลในครอบครัว ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องรีบเข้ารับตรวจ ส่วนสถานประกอบการร้านอาหารขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้เป็นศูนย์ ให้เร็วที่สุด
ด้านนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดแผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ซึ่งวัคซีนล็อตที่สองจะมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีในปลายเดือนเมษายนนี้ อีก 16,000 โดส สำหรับฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ส่วนประชาชนจะได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 โดยกำหนดสถานที่รับวัคซีนในสถานพยาบาลของรัฐ 30 แห่ง ซึ่งจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ 15,000 โดสต่อวัน ขณะนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ทาง Line official หมอพร้อม ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมี อสม.ติดตามเก็บข้อมูลให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 อย่างทั่วถึงต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: