การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์ช่วงเทศสงกรานต์ 15 เมษายน 2564 พร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ เพิ่มขบวนรถเสริม 3 ขบวน

การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์ช่วงเทศสงกรานต์ 15 เมษายน 2564 พร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ เพิ่มขบวนรถเสริม 3 ขบวน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (15 เมษายน 2564) จะมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไว้แล้ว โดยได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ขบวน ดังนี้
1. ขบวน 962 ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 04.45 น.
2. ขบวน 934 อุบลราชธานี – กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 07.15 น.
3. ขบวน 936 อุดรธานี – กรุงเทพ ออกจากอุดรธานี เวลา 20.40 น. ถึงเวลา 08.30 น.

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้ ไม่มีตกค้าง เนื่องจากผู้โดยสารจะทยอยเดินทางกลับในวันเสาร์อาทิตย์อีกส่วนหนึ่งด้วย คาดว่าวันนี้จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 35,000 คน

สำหรับ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวานนี้ (14 เมษายน 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 24,372 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 14,704 คน ผู้โดยสารขาเข้า 9,668 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 8,873 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 7,660 คน สายเหนือ 4,592 คน สายตะวันออก 2,195 คน และสายแม่กลอง 1,052 คน

นายเอกรัซ กล่าวต่อว่า ในส่วนของมาตรการทางด้านสาธารณสุข การรถไฟฯ ได้กำชับให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถ อาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุดของกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

%d bloggers like this: