อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 186 ราย รักษาหายแล้ว 29 ราย เตรียมการล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยง

อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 186 ราย รักษาหายแล้ว 29 ราย เตรียมการล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยง
วันนี้ (25 เม.ย 64) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ตรวจพบก่อนหน้านั้น รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รอบใหม่ 186 คน อยู่ในพื้นที่ 15 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง รองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เตรียมแผนจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือการล็อคดาวน์พื้นที่เป็นบางอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ด้วยการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการชุมนุม การปิดกิจการชั่วคราว การห้ามคนเข้า – ออกพื้นที่ โดยจะมีการจัดทำมาตรการที่ชัดเจนและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่ประชาชน 1.4 ล้านคน หรือ 2.8 ล้านโดสอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

สำหรับการจัดงานประเพณียังคงอนุญาตให้จัดได้ แต่ขอความร่วมมือให้เจ้าภาพปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความกระชับ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง และลดจำนวนผู้ร่วมงานให้น้อยกว่า 50 คน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมปรับรูปแบบการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน แห่เทียนพรรษา มรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว ในรูปแบบ New normal เช่นเดียวกัน โดยจะเพิ่มจำนวนวันแห่เทียนเป็น 3 วัน ลดจำนวนคนเข้าชมในแต่ละรอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ผู้ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว .

Leave a Reply

%d bloggers like this: