เข็มแรกมาแล้วบุคลากรส่วนหน้า “รพ.สนาม ม.แม่โจ้” เข้ารับวัคซีนสู้โควิด-19 เข็มแรกวันนี้

เข็มแรกมาแล้วบุคลากรส่วนหน้า “รพ.สนาม ม.แม่โจ้” เข้ารับวัคซีนสู้โควิด-19 เข็มแรกวันนี้

วันนี้ (26 เม.ย.64) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่ทำงานส่วนหน้า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด-19 เข็มแรก และจะฉีดเข็มที่สองอีกครั้ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยห่วงใยบุคลากรทุกคน สำหรับในครั้งนี้ ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานส่วนหน้า ของโรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อน จำนวน 90 คน และในอนาคต มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย”

Leave a Reply

%d bloggers like this: