อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิด แตะ 203 ราย ขอความร่วมมือปชช.สวมหน้ากาก 100 %

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิด แตะ 203 ราย ขอความร่วมมือปชช.สวมหน้ากาก 100 %
วันนี้ (27 เม.ย 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 11 ราย ซึ่งผู้ป่วยเพิ่มในวันนี้ สัมผัสผู้ป่วยที่มาจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และจังหวัดมหาสารคาม 10 ราย สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ไม่กักตัว ร่วมกิจกรรมทำบุญในหมู่บ้าน รับประทานอาหารและนั่งรถร่วมกัน ไม่เว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากอนามัยและสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหาย 74 ราย กำลังรักษา 129 ราย ยอดสะสมจำนวน 203 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือประชาชน ผู้ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หากมีความจำเป็นออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: