จังหวัดโคราช ชื่นชมผู้ว่าฯ โคราช ออกประกาศคำสั่ง ประชาชนปกปิดไทม์ไลน์มีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น

จังหวัดโคราช ชื่นชมผู้ว่าฯ โคราช ออกประกาศคำสั่ง ประชาชนปกปิดไทม์ไลน์มีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น

วันที่ 27 เม.ย.64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ออกประกาศคำสั่งลงโทษบุคคลที่จงใจปกปิดไทม์ไลน์หรือไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการสอบสวนโรค ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 49 ฐานไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลประวัติการเดินทางการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เจตนาปกปิดข้อมูล ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ จนต้องกักตัวกว่า 200 คน กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์ จึงต้องมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาด

Leave a Reply

%d bloggers like this: