กทม. คัดกรองโควิดเชิงรุก เร่งสำรวจผู้ป่วยตกค้าง

กทม. คัดกรองโควิดเชิงรุก เร่งสำรวจผู้ป่วยตกค้าง

(28 เม.ย.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากทั่วพื้นที่ โดยจะต้องส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดทั้งในส่วนของผู้ติดเชื้อแล้วแสดงอาการและไม่แสดงอาการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งเพื่อความรวดเร็วในการนำส่งผู้ป่วยให้เข้าระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด และลดการแพร่กระจายของโรค กรุงเทพมหานครได้จัดระบบคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย เพื่อค้นหาและตรวจสอบผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือเป็นผู้ป่วยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจและค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อที่ตกค้างภายในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลประวัติและคัดกรองโรคเบื้องต้น แล้วนำส่งข้อมูลและจำนวนผู้ป่วยมายังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อวิเคราะห์และรวบรวม ก่อนนำส่งข้อมูลให้ศูนย์เอราวัณ ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น. เพื่อให้ศูนย์เอราวัณทำการโทรประสานเพื่อตรวจสอบและคัดกรองระดับการติดเชื้อของผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ก่อนไปรับเพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: